WizjaTele.pl

Temat: 100 dni minelo - czy jest lepiej?

Najbardziej to mnie w nowym rządzie śmieszy minister Ziobro i jego "nazywanie rzeczy po imieniu".
A mnie jego działania nie śmieszą.
Jak podaje Nasz Dziennik:
" Były komendant obozu UB w Świętochłowicach Salomon Morel, którego katowicka prokuratura oskarża o doprowadzenie do śmierci co najmniej 1538 więźniów, nie będzie już otrzymywał renty. Decyzję o wstrzymaniu wypłacanych Morelowi przez państwo polskie świadczeń wydał w piątek Jacek Włodarski, dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej. Mieszkający obecnie w Izraelu Salomon Morel nie stawia się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, natomiast władze tego państwa odmówiły deportacji zbrodniarza. Wprawdzie Morel może odwoływać się od decyzji, ale musiałby stawić się przed polskim sądem. A na to raczej nie będzie miał ochoty.
- Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiadał, iż podjęte zostaną kroki, które sprawią, że osoby unikające stawienia się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, a wobec których prokuratura przygotowała akt oskarżenia, zarzucając im popełnienie zbrodni komunistycznych, zostaną pozbawione wypłat świadczeń - przypomina Paweł Wilkoszewski, asystent ministra sprawiedliwości. - Mordercy tacy jak Morel powinni być skazani, a nie pobierać wysokie pobory - powiedział "Naszemu Dziennikowi" minister Zbigniew Ziobro.

Wydana w piątek decyzja Biura Emerytalnego Służby Więziennej pozbawia Salomona Morela, ewidentnie unikającego stawienia się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, wypłat renty w niemałej, bo sięgającej 5 tys. zł kwocie."

Źródło: forum.astropolis.pl/index.php?showtopic=11357Temat: Obóz Zgoda
" />Otrzymuje z Biura Emerytalnego Służby Więziennej emeryturę w wysokości ok. 5 tysięcy złotych. W lutym 2006 na kilka miesięcy zawieszono wypłacanie mu emerytury - podstawą do tego był brak kilku dokumentów, które jednak Morel szybko przesłał pocztą.
Dotyczy to Salomona Morela ( za Wilkipedia.pl)
Zmarł kat Łambinowic Gęborski
Źródło: niebiescy.pl/forum/viewtopic.php?t=9608


Temat: Poseł Jan Kuriata w katalogu IPN
Ma olegać na zabraniu olbrzymich ieniędzy esbekom, które dostają na emeryturki, rentki itp. rzykładowo są one o nawet 20% wyższe niż olicyjne a taki s...  Morel (ludobójstwo) dostawał ieniądze od Biura Emerytalnego Służby Więziennej - 5 tys. zł. nie tylko on zresztą ... Jest spora grupa esbeków co dostają kasę za to co robili a czego nikt z nas nie ochwala, to NIE są małe ieniądze. Płacimy z naszych ieniędzy na m.in. ich "złote emerytury".
Przykłady Wielgusa, Moczulskiego to inna bajka, ale też ciemna i tajemnicza.
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=6074


Temat: na emkę po 50?
" />
">1. Żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej nabywają prawo do emerytury pomostowej, na zasadach określonych w art. 3, jeżeli nie spełniają warunków do nabycia prawa do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.


A jak to interpretować?
- mam 15 lat wysługi i muszę się zwolnić przed dniem wejścia w życie w/w ustawy bo inaczej będzie i mnie obowiązywać?
- w chwili wejścia w życie tej ustawy nie mam 15 lat więc nie mogę przejść na emeryturę policyjną np. za rok?
- zostałem zwolniony przed 15 rokiem służby więc obowiązują mnie w/w zasady?
- w chwili ukończenia 60 roku życia nie mam jeszcze 15 lat służby więc odchodzę na emeryturę pomostową (raczej nie możliwe bo granica wiekowa przyjęć do SG to 35 lat)?
- czy może chodzi o to, że my pracujemy na starych zasadach i dopóki nie zmienią ustawy o SG to mamy możliwość przejścia na emeryturę po 15 latach

Źródło: nszzfsg.org/forum/viewtopic.php?t=1166


Temat: Emerytura
" />Proszę o wyjaśnienie art. 5 projektu ustawy o emeryturach pomostowych z roku 2007

Art. 5.

1. Żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej nabywają prawo do emerytury pomostowej, jeżeli nie spełniają warunków do nabycia prawa do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.
2. Przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej osobom, o których mowa w ust. 1, okresy służby pełnionej przez te osoby traktuje się na równi z okresami pracy w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS i pracy o szczególnym charakterze.

A w szczególności co znaczy zapis „nabywają prawo do emerytury pomostowej, jeżeli nie spełniają warunków do nabycia prawa do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób”, czy to, że nie spełniają warunków do nabycia prawa oznacza, że jeżeli nie złożyłeś raportu o zwolnienie ze służby do dnia 31-12-2007 r, będzie oznaczało, że nie masz tego prawa do emerytury mundurowej i jak będziesz odchodził w roku 2008 i później, to będzie tylko przysługiwać ci emerytura pomostowa – proszę o odpowiedzi.
Źródło: nszzfsg.org/forum/viewtopic.php?t=587


Temat: emerytura
" />poczytaj "USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin" ujednoliconą oczywiście!!!!!
po 15 latach 40% , jeśli dlużej to za kazdy rok wzrasta o 2,6%. pelna emerytura to 75% czyli jakies 30lat pracy w systemie rok za rok!!!pzdr
Źródło: nszzfsg.org/forum/viewtopic.php?t=131


Temat: Weryfikacja rent

Jak słyszę słowo weryfikacja to zadaję sobie pytanie ILE CI CO WERYFIKUJĄ ZAROBIĄ :rofl: POzdrawiam
Ja tam nie liczę cudzych pieniędzy. Za to baczę na swoje.
Dalej jest pytanie - jak Platforma zamierza rozwikłać problem ZUS i rent?

I na dokładkę życie ją do tego zmusza. 50% wydatków budżetowych na ten cel.

Coroczną podwyżkę (waloryzację) dostanie 9,5 mln osób, których emerytury wypłaca ZUS, KRUS,
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne MON i Biuro Emerytalne Służby Więziennej.
Jej wysokość co roku ustala rząd, biorąc pod uwagę dwa wskaźniki:
** wysokość inflacji
** wzrost płac w przedsiębiorstwach

W znowelizowanym budżecie na 2010 rok rząd założył, że waloryzacja w tym roku wyniesie 4,1 proc.
Niestety, zeszłoroczny wzrost płac jest niższy od założonego przez rząd.
A w związku z tym emeryci dostaną mniejsze podwyżki.
Dlaczego?
Realny wzrost płac wyniesie ok. 1,5 proc. Przy waloryzacji uwzględnia się jedynie 20 proc. tego wskaźnika.
Na wzroście płac emeryci zyskają więc tylko 0,3 proc. Do tego trzeba dodać wskaźnik ubiegłorocznej
inflacji (bierzemy cały wskaźnik, czyli 3,5 proc.): 0,3+3,5=3,8 proc.
Podsumowując - tegoroczna podwyżka nie wyniesie jak zakładał rząd 4,1 proc., ale prawdopodobnie 3,8 proc.
O tyle zapewne więc wzrosną w marcu emerytury, renty i inne świadczenia, która wymieniamy niżej.


Waloryzacja świadczeń jest przeprowadzana "z urzędu", bez naszego udziału. Nie trzeba więc składać dokumentów
czy zgłaszać się do oddziałów wypłacających nam świadczenie. ZUS, KRUS, MON lub MSWiA same obliczą nowe,
wyższe świadczenie i poinformują o tym emeryta lub rencistę.

Wyższa emerytura (lub rentę) będzie wypłacana od marca w terminie, w którym dziś odbiera się świadczenia
(1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca).

Jak widać - procenty. Wali to w ZUS jak w bęben.

Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=25507


Temat: Dodatek za malowanie
" />Witam Wszystkich

Nie wszyscy chyba wiedzą, że pozbawiono wszystkich emerytów służb mundurowych MSWiW dodatku za malowanie. Podstawa prawna:
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2246 - Rozporządzenie MSWiA z dnia 28.12.2005 r.
min.:
"uchyla się paragraf 8 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 22.06.2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego".

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

(Dz. U. z dnia 5 lipca 2002 r.)

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731) zarządza się, co następuje:

§ 8. Przepisy rozporządzenia stosuje się do emeryta, rencisty policyjnego oraz osób uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym policjancie oraz po zmarłym emerycie lub renciście, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

I TAK KOLEDZY STRACILIŚMY ZNÓW JEDNO Z UPRAWNIEŃ !!!

Panie Przewodniczący Pan tu śpisz a ja gorę!?!

Nara
Źródło: nszzfsg.org/forum/viewtopic.php?t=132